Hapert trailer 2 toermoteoren

Wij bieden de mogelijkheid om een motortrailer of motoraanhanger voor een bepaalde periode te huren.

De volgende modellen zijn bij ons te huur.

TourMaster 200 (inhoud 200 liter).

O-Connell (inhoud 480 liter).

Motortrailer ongeremd voor 2  motoren.

Motortrailer geremd voor 2 toermotoren of een zijspancombinatie.

 

Bij de verhuur van de motoraanhangers is NIET inbegrepen de montage van een trekhaak. Deze moet al aan de motor bevestigd zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen wij u een trekhaak leveren en monteren. (geldt niet voor motortrailer).

Wilt u een aanhanger reserveren voor een bepaalde periode, mailt of belt u ons dan even.O-Connell foto

Wij adviseren u om dit wel tijdig te doen, zodat u er zeker van bent dat er een aanhanger beschikbaar is.

Zie voor de voorwaarden voor verhuur van aanhangwagens onze verhuurvoorwaarden.

Verhuurtijden:

Dag

's morgens

09:00 uur

tot

's morgens

09:00 uur

Weekend

vrijdag

14:00 uur

tot

dinsdag

09:00 uur

Midweek

dinsdag

11:00 uur

tot

vrijdag

11:00 uur

Week

Vrijdag

14:00 uur

tot

Vrijdag

09:00 uur

 Verhuurprijzen 2014:

 

Dag

Weekend

Midweek

Week

weken

3 weken

4 weken

TourMaster 200

€35,

€ 70,-

€ 90,-

€ 140,-

€ 230,-

€ 300,-

€ 390,-

O-Connell

€55,-

€ 95,-

€ 115,-

€ 180,-

€ 270,-

€ 360,-

€ 450,-

Motortrailer ongeremd

€25,-

€ 70,-

€  95,-

€ 125,-

€ 230,-

€ 335,-

€ 440,-

Motortrailer geremd €50,- € 130,- € 170,- € 250,- € 460,- € 670,- € 880,-


VERHUURVOORWAARDEN.MVC

 

1.               Schade of diefstal. 

1.1

Bij schade aan de gehuurde aanhanger dient u ons onmiddellijk in te lichten. Tevens dient er bij schade een akte van cessie te worden ondertekend voor de schadeuitkering door de verzekering.

1.2

Bij diefstal dient u een proces verbaal te laten opstellen door de politie. In geval van schade aan bovengenoemde artikelen dient u zelf voor repatriëring te zorgen.

1.3

Schade, verlies en diefstal zijn altijd voor rekening van de huurder. Mocht u bij aanvang van uw huurperiode een gebrek constateren aan de aanhanger, dan dient u dit direct aan ons te melden, omdat anders de schade op u verhaald wordt.

2.                 Reservering.

2.1              

Bij vastlegging van de huurperiode dient u een bedrag aan reserveringskosten te betalen. Deze kosten bedragen 25% van het huurbedrag.

2.2             

De resterende huurprijs dient voldaan te zijn bij de aanvang van de huurperiode of contant te worden voldaan bij het afhalen van de aanhanger.

3.               Annulering. 

3.1              

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

3.2             

Bij annulering tot zes weken vóór de huurperiode wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.3             

Bij annulering vanaf zes weken voor de huurperiode bent u verplicht de gehele huursom te betalen. Indien wij alsnog een huurder vinden voor de door u gereserveerde periode, bent u alleen € 50,- administratiekosten verschuldigd.

4.                 Borgsommen. 

4.1              

De te betalen borgsom bedraagt  € 200,-.

4.2             

De borgsom dient gestort te zijn bij de aanvang van de huurperiode, of contant betaald te worden bij de aanvang van de huurperiode.

4.3             

De borgsom wordt terugbetaald wanneer de aanhanger in de staat wordt teruggebracht, zoals de huurder de aanhanger opgehaald heeft. Eventuele schade wordt met de borgsom verrekend.

5.                 Afhalen. 

5.1              

Bij het afhalen van de gehuurde aanhanger, dient de huurder zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig rijbewijs. Een kopie van het rijbewijs dient achter te blijven bij de verhuurder.

6.               Diversen. 

6.1              

De verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

6.2      

Het is de huurder verboden:

-          de gehuurde aanhanger aan derden in gebruike af te staan, deze te bewaren of te verhuren en evenmin om deze te verkopen of op andere wijze te vervreemden;

-          enige reparatiehandelingen aan het gehuurde object uit te voeren of uit te laten voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

6.3      

De huurder dient zelf zorg te dragen voor een trekhaak aan de motor en voor een juiste kentekennummerplaat.

6.4             

De aanhangers dienen volledig schoon (binnen en buiten) te worden ingeleverd. Wanneer dit niet gebeurt, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.

7.                 Aankoop aanhanger. 

7.1              

Mocht u binnen 3 maanden na de huur periode een soortgelijke aanhanger bestellen, dan verrekenen wij 50% van het huurbedrag met een maximum van € 150,- met het aankoop bedrag van de aanhanger.